Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/tcp/Slider_images/hm73.jpg/tcp/Slider_images/6.jpg/tcp/Slider_images/2.jpg/tcp/Slider_images/Ingin Berniaga.jpg/tcp/Slider_images/3.jpg

 

​Perkhidmatan JPBD
    Kawalan-Kemajuan-2.png   Perancangan-GunaTanah-2.png
 
​Maklumat JPBD

              FAQs-2.png         

              

PERKHIDMATAN PENGHANTARAN KE RUMAH- RUMAH DAN PEJABAT – PEJABAT BAGI PERMOHONAN KEMAJUAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 8 Ogos 2019. - Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD) telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Go Rush Co., salah satu syarikat tempatan yang memberikan perkhidmatan penghantaran ke rumah-rumah dan pejabat – pejabat.


JERAYAWARA PELAN PEMBANGUNAN DAN KAWALAN DAERAH TUTONG


Jabatan Perancang Bandar dan Desa telah mengadakan Sesi dialog bersama Pegawai - Pegawai dan kakitangan kerajaan, Penghulu serta Ketua-Ketua Kampung yang juga diselajurkan dengan Jerayawara Pelan Pembangunan dan Kawalan Kemajuan Daerah Tutong di Dewan Utama, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong pada Hari Selasa, 6 Ogos 2019. Pengerusi sesi tersebut ialah Yang Mulia Awang Shahrom bin Haji Awang Suhaimi, Pesuruhjaya Perancang Bandar dan Desa.


SISTEM STATUS PERMOHONAN KEBENARAN PERANCANGAN (SPKP)

[ MAKLUMAN TERKINI 2019 ]​

Sistem Status  Permohonan Kebenaran Perancangan (SPKP) , sistem tersebut membolehkan pemilik tanah (land Owner) untuk mengetahui status permohonan Kebenaran Perancangan (KP) melalui secara Online web appalicationSila layari laman web di alamat
http://www.tcp.gov.bn/skp_pemilik2/output/menu.php


JPBD Show

 

   GEMS-logo-1.pngwebmail-logo-1.png

businessbn-logo-1.png  Condervstion-G-logo-1.png

earoph-logo-1.png  RTPI-logo-1.png

               TCPA logo.jpg