Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/tcp/Slider_images/hm73.jpg/tcp/Slider_images/6.jpg/tcp/Slider_images/2.jpg/tcp/Slider_images/Ingin Berniaga.jpg/tcp/Slider_images/3.jpg

 

​Perkhidmatan JPBD
    Kawalan-Kemajuan-2.png   Perancangan-GunaTanah-2.png
 
​Maklumat JPBD

              FAQs-2.png         

              

MAJLIS PERASMIAN PROGRAM JERAYAWARA PENGUATKUASAAN PERATURAN-PERATURAN PERANCANGAN BANDAR DAN DESA (KOMPOSISI KESALAHAN), 2018 - KESALAHAN KOMPAUN

Bandar Seri Begawan, Isnin, 29 Syaaban 1442H bersamaan dengan 12 April 2021.

Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Perancang Bandar dan Desa sukacita memaklumkan bahawa Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan peraturan baru...

penguatkuasaan 1.jpg

SESI DIALOG BERSAMA LICENSED LAND SURVEYOR (LLS) DIANJURKAN OLEH JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA

Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD) bersama dengan ahli ahli Komiti Kawalan Pemecahan dan Penyatuan Tanah (KPPT) telah mengadakan Sesi Dialog kepada para Juruukur Tanah Berlesen (Licensed Land Surveyor -LLS) bertempat di Dewan Indera Pahlawan, Kementerian Pembangunan.

SESI DIALOG BERSAMA TUKANG PELAN BERDAFTAR (REGISTERED BUILDING DRAUGHTSMAN)

BANDAR SERI BEGAWAN, ISNIN, 21 Disember 2020. – Sesi Dialog kali pertama bagi tahun 2020 bersama Tukang Pelan Berdaftar (Registered Building Draughstman) telah diadakan pada 21 Disember 2020 melalui usaha sama Jabatan Perancang Bandar dan Desa (JPBD)......

There are no items to show in this view.

 

   GEMS-logo-1.pngwebmail-logo-1.png

businessbn-logo-1.png  Condervstion-G-logo-1.png

earoph-logo-1.png  RTPI-logo-1.png

               TCPA logo.jpg