Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTatacara menghadapkan Pelan Bersih

Piawaian bagi format menghadapkan Pelan Bersih Ke Kaunter JPBD

Bagi menghadapkan pelan kemajuan secara online, piawaian berikut hendaklah dipatuhi:

1. Dokumen yang perlu disertakan semasa menghadapkan pelan bersih:-

           i.  Borang Permohonan rasmi

          ii  Borang Pengakuan Qualified Person Menghadapkan Pelan Bersih

         iii.  Geran Tanah atau Surat Kebenaran Menduduki LTS

         iv.  Peta Pengukuran (CP Plan) jika diperlukan, contoh; Apabila tapak yang hendak dimajukan terlibat dengan kemajuan sedia                    ada.

         v.  Surat memberi kuasa sebagai wakil (Power of Attorney) mewakilkan salah seorang pemilik tanah atau pemaju                                          menandatangani pelan-pelan (jika berkenaan)

        vi.  Surat Akuan Mahkamah (Statutory Declaration) (jika diperlukan)

       vii.  Pelan cadangan penyatuan dan/atau pemecahan tanah (jika ada/diperlukan)

      viii.  Surat yang berkaitan (jika ada/diperlukan)


 2. Pelan Kemajuan yang dihadapkan hendaklah mematuhi format berikut:-

          i.   2 set pelan bersih hendaklah dihadapkan seperti berikut:-

Jenis PelanSkalaPerlu mengandungi

Pelan lokasi

(location plan)

                               1:2500Mengandungi maklumat seperti nama jalan dan nombor simpang.

Pelan Kemajuan Tapak

(Site Development Plan)

                     

                   

     Tidak kurang dari 1:200

Hendaklah jelas menunjukan:-

 1. Nama Jalan
 2. Nombor simpang
 3. Lot-lot persekitaran
 4. Tunjuk arah utara
 5. Garis bangunan
 6. Sukatan sempadan tanah
 7. Kelebaran jalan laluan
 8. Sukatan bangunan
 9. Sukatan setting out
 10. Sistem jalan raya, peparitan dan nombor lot/LTS bersempadan
 11. Hala tuju aliran longkang dan tangki najis
 12. Kemajuan yang sedia ada dan diwarnakan mengikut kod warna iaitu:-
 • Biru : bangunan sedia ada untuk dikekalkan
 • Merah : cadangan tambahan atau bangunan baru
 • Kuning : cadangan untuk diroboh
Pelan-pelan umum yang lain ​
a.

Pelan lantai

(Floor Plan)

b.

Pelan Pandangan Sudut

(Elevation Plan)

c.

Pelan Atap

(Roof Plan)

d.Cross section plan

Tidak kurang 1:100

 

 

Pelan lanskap

(landscape plan)

*bagi kemajuan walk-up flat, apartment/flat, perniagaan, perusahaan.

                 

   
                Tidak kurang dari 1:200


Hendaklah diwarnakan mengikut kod warna iaitu hijau


       ii.  Jadual perkiraan (tertakluk kepada jenis kemajuan) berikut hendaklah dinyatakan di dalam pelan iaitu:-

                a.Kiraan Total Floor Area,

                b.Kiraan Total Floor Area bagi sediaada dan tambahan(jika perlu), 

                c.Plot Ratio,

                d.Plot Coverage

                e.Kiraan jumlah petak letak kenderaan mengikut jenis (saloon, OBK, pelawat, loading/unloading)

                f.Kiraan keluasan lanskap

                g.Kiraan kawasan taman permainan

                 Jadual kiraan hendaklah mengikut perkiraan yang telah diluluskan oleh JPBD

 

      iii.  Kesemua pelan yang dihadapkan hendaklah ditandatangani oleh pemilik tanah / pemaju (Power of Attorney) dan Arkitek /                   Jurutera Berdaftar

      iv.  Piawaian ini bolehlah dimuat turun melalui menu borang-borang dalam website ini

Back