Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksTPOR KB

TEKAD PEMEDULIAN ORANG RAMAI

CAWANGAN BELAIT​

JABATAN PERANCANG BANDAR DAN DESA​


BIL

JENIS PERKHIDMATAN​

TPOR

1.

Memproses Permohonan Kebenaran Perancangan

14 Hari Kalender

2.

Memproses permohonan Sijil Pengesahan Pemecahan dan/atau Penyatuan Tanah (Peringkat Pertama) ​

14 Hari

3.

Memproses permohonan Kebenaran Pemecahan dan/atau Penyatuan Tanah (Peringkat Kedua)

10 Hari

4.

Mengambil Tindakan Aduan Orang Ramai

05 hari


5.​​
Memproses Permohonan Maklumat Perancangan dan Kemajuan
07 Hari​​

6.
Memberi Ulasan Perancangan​​
21 Hari

7.
Memproses Permohonan Pusat Penjagaan Kanak-Kanak
21 Hari
8.​
Memproses Permohonan Perubahan Penggunaan Bangunan
21 Hari