Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksStatistik Permohonan Pemecahan dan Penyatuan

1. Statistik jumlah permohonan Pemecahan & Penyatuan Tanah yang di terima oleh Bahagian Kawalan Daerah & Cawangan bagi 3
     tahun kebelakangan.