Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPermohonan Mendirikan Tiang Telekomunikasi (Monopole)


Setiap Tiang telekomunikasi yang ingin didirikan ianya hendaklah mendapatkan kelulusan tapak dari Ahli Jawatankuasa Kecil Pemilihan Tapak dan Kebenaran Perancangan (PBYLKK).

Cadangan tapak bolehlah dipohonkan kebenarannya secara atas talian daripada Jawatankuasa Kecil Pemilihan Tapak melalui Electronic Site Selection System (e3s) di laman web Jabatan.

Bagi Permohonan Kebenaran Perancangan permohonan hendaklah dipohonkan melalui Qualified Persons (QP) iaitu Jurutera Profesional yang dilantik oleh syarikat Telekomunikasi.  Senarai QP yang berdaftar di Kementerian Pembangunan boleh didapati di ABCi, Kementerian Pembangunan.


Tekan link dibawah ini untuk maklumat lanjut;

1) Carta Aliran tatacara menghadapkan permohonan

2) Senarai Semak menghadapkan permohonan

3) Statistik

4) Borang permohonan

5) Garispanduan monopole

6) FAQ


Back