Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksBahagian dan Cawangan

Struktur Organisasi Jabatan Perancang Bandar dan Desa
​​

1. Bahagian Pentadbiran dan Kewangan;
 
Tugas Utama

 •   Memantapkan kapasiti dan keupayaan sumber manusia

 •   Memperguna sumber kewangan dengan bijaksana

 •   Memantapkan perkhidmatan jabatan secara menyeluruh

2. Bahagian Perancangan Strategik;

  Tugas Utama

 •   Menghasilkan kertas kerja penyelidikan

 •   Menghasilkan garispanduan dan piawaian perancangan

 •   Mengendalikan projek khas

3. Bahagian Perancangan Pembangunan;

    Tugas Utama 

 •   Melaksanakan perancangan gunatanah
 •   Menyediakan pelan-pelan kemajuan & skim perancangan
 •   Mengenalpasti tapak-tapak untuk projek kerajaan dan swasta

4. Bahagian Kemajuan Daerah dan Penguatkuasaan 

    Tugas Utama

 •   Melaksanakan kawalan kemajuan

                 -   Perintah Perancangan Bandar dan Desa 2015(TCPO 2015)

 •   Memproses permohonan kemajuan bangunan didalam kawalan

 •   Melaksanakan penguatkuasaan dan menyelaras ​perlaksanaan kemajuan

 •   Memproses permohonan Pemecahan dan Penyatuan Tanah / Strata

5. Bahagian Maklumat Perancangan;

     Tugas Utama

 •    Memantapkan maklumat perancangan dan penggunaan teknologi

6. Cawangan Belait;

    Tugas Utama

 •   Melaksanakan kawalan kemajuan

                   -   Perintah Perancangan Bandar dan Desa 2015(TCPO 2015)

 •   Memproses permohonan kemajuan bangunan didalam kawalan 

 •   Melaksanakan penguatkuasaan dan menyelaras ​perlaksanaan kemajuan

 •   Memproses permohonan Pemecahan dan Penyatuan Tanah  / Strata

 7. Cawangan Tutong;

    Tugas Utama

 •   Melaksanakan  kawalan Kemajuan

                    -   Perintah Perancangan Bandar dan Desa 2015(TCPO 2015)

 •   Memproses permohonan kemajuan  bangunan didalam kawalan

 •   Melaksanakan penguatkuasaan dan menyelaras ​perlaksanaan kemajuan

 •   Memproses permohonan Pemecahan dan Penyatuan Tanah  / Strata

 

 8. Cawangan Temburong;

    Tugas Utama

 •   Melaksanakan kawalan kemajuan

                    -   Perintah Perancangan Bandar dan Desa 2015(TCPO 2015)

 •   Memproses permohonan kemajuan bangunan didalam kawalan

 •   Melaksanakan penguatkuasaan dan menyelaras ​perlaksanaan kemajuan

 •   Memproses permohonan Pemecahan dan Penyatuan Tanah  / Strata