Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksGeodetik

OBJEKTIF‚Äč

Memberikan maklumat geomatik yang tepat dan terkini


UNIT:-

Astronomi 

 • Perkhidmatan Penentuan Hala Kiblat

 • Merukyah Awal Bulan Hijrah

 • Bantuan Teknikal : Melihat Anak Bulan bagi menentukan Awal Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah

 • Membuat kiraan waktu Solat Dan takwim Hijrah

 • Membuat Cerapan Fenomena Alam  seperti Gerhana Matahari, gerhana Bulan, Lintasan Planets, supermoon serta memberikan kesedaran kepada orang awam dan penuntut-penuntut mengenai Astronomi


Geodetik

 • Cerapan GNSS yang memberikan kordinat X, Y dan Z yang berkejituan tinggi

 • Pengukuran Trabas bagi Kelas Pertama

 • Pengukuran Aras Biasa dan Jitu bagi mendapatkan ketinggian tanah

 • Penanaman dan pemeliharaan Stesen Geodetik

 • Perkhidmatan langganan Continuously Operating Reference Stations (CORS)secara online

 • Membantu agensi-agensi penguatkuasaan dalam pengesahan " Administrative Boundaries"


Pengurusan Data Geomatik

 • Pembekalan dan pengeluaran Maklumat Geomatik  seperti Pelan Ukur, Lembaran Piawai (RSO Sheet), Buku Ramalan Pasang Surut, Carta Navigasi, Buku Sempadan Mukim, Buku Ukuran  dll. melalui Pusat Maklumat Geomatik

 • Mengemaskini Pangkalan Data Stesen Geodetik

 • Pendaftaran dan Penyimpanan SP ke dalam Pusat Maklumat Geomatik

 • Mengimbas dan membuat Barcoding semua maklumat geomatik yang diterima sebelum penyimpanan ke PMG.

 • Menerima dan Memberi Ulasan bagi permohon "Permit to Dig dan Ease of Doing Business"