Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksINFRASTRUKTUR

Unit Pembangunan Infrastruktur di bawah Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembangunan (ABCi) bertanggungjawab bagi perancangan dan pengawalseliaan Infrastruktur dan Industri Pembinaan. Unit ini berperanan dalam memantau projek-projek Rancangan Kemajuan Negara (RKN) yang dikendalikan oleh Jabatan-Jabatan di bawah Kementerian Pembangunan dan juga selaku Urusetia Jawatankuasa Melantik Konsultan.​


 
BORANG-BORANG ONLINE

 
FIRMA KONSULTAN

Borang-borang bagi firma konsultan baru untuk memohon penyenaraian konsultan di Kementerian Pembangunan:
Borang-borang bagi firma konsultan yang telah berdaftar di Kementerian Pembangunan:

 
BORANG-BORANG BAGI KEGUNAAN JABATAN-JABATAN KEMENTERIAN PEMBANGUNAN
 
Borang Laporan Projek:
Borang Sokongan Konsultan:
Borang Penilaian Prestasi Konsultan: