Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDivisyen Pengurusan Sumber Manusia

  • Menyediakan program-program perkembangan kepada pegawai dan kakitangan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya untuk meningkatkan potensi dengan kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan bagi persediaan untuk menjawat jawatan yang lebih tinggi.
  • Mengenalpasti program profesional dan menjalankan program yang berstruktur kepada:
    • Pegawai Profesional – Bagi membolehkan mereka memperolehi kemahiran yang diperlukan untuk menjadi ahli badan profesional antarabangsa seperti Institute of Chartered Engineers (ICE), Royal Institute of British Architects (RIBA), Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), Institute of Mechanical Engineers (IMechE), Royal Town Planning Institute (RTPI) dan sebagainya.
    • Kakitangan Teknikal dalam Divisyen IV dan V – Program yang disediakan mengandungi core dan specialist modules bagi membolehkan mereka menjalankan tugas harian dengan efisyen dan efektif.
  • Melaksanakan succession planning bagi jawatan-jawatan utama di Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya untuk mewujudkan kesinambungan pegawai-pegawai yang berpotensi tinggi untuk dikenal pasti sebagai successor bagi jawatan seterusnya dan memastikan pegawai-pegawai tersebut akan memenuhi syarat-syarat kelayakan yang telah ditetapkan.