Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDivisyen Pengurusan Korporat

 1. PENTADBIRAN
 2. KEWANGAN
 3. TEKNOLOGI MAKLUMAT
 4. PENGURUSAN ASET
 5. URUSETIA JAWATANKUASA PENGHAPUSAN DARI KIRA-KIRA

 

1.       PENTADBIRAN

 • Memproses pengambilan pegawai dan kakitangan yang baru (gaji bulan dan gaji hari).
 • Memproses permohonan-permohonan seperti cuti, memangku, elaun-elaun pegawai dan kakitangan Kementerian Pembangunan.
 • Memproses sokongan-sokongan pingat dan Bintang Kebesaran Negara.
 • Memproses dan mempertimbangkan sokongan-sokongan kenaikan pangkat dan penetapan jawatan.
 • Pengendalian Sistem Sumber Manusia (SSM).
 • Penyelaras aktiviti-aktiviti Kementerian Pembangunan.
 • Memproses persuratan-persuratan dengan lain-lain agensi Kerajaan, swasta, persendirian dan jabatan-jabatan di bawahnya.

 

2.       KEWANGAN

 • Peruntukan Tahunan
  • Urusetia permohonan Anggaran Peruntukan Tahunan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya.
  • Proses Waran Pindah yang dibenarkan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan.
  • Laporan Bulanan Peruntukan dan Perbelanjaan.
 • Pembayaran
  • Pembayaran gaji dan elaun-elaun kakitangan bergaji bulan dan bergaji hari.
  • Pembayaran 'petty cash', pembelian barang, perkhidmatan dan kontrak serta lain-lain.
  • Pemantauan tunggakan bayaran.
 • Kutipan Hasil
  • Menyediakan Anggaran Tahunan Kutipan Hasil.
  • Menerima dan menyimpan kutipan hasil setiap hari bekerja (kecuali Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan).
  • Laporan hasil setiap suku tahun.
 • Waran Udara
  • Memproses permohonan tiket penerbangan pegawi yang menghadiri kursus.
 • Lembaga Tawaran Kecil
  • Mengiklankan setiap tawaran dalam laman sesawang Kerajaan.
  • Membuka dan membatalkan tawaran.
  • Sokongan dan kebenaran tawaran / pesanan perubahan (VO).
  • Menyediakan senarai syarikat-syarikat yang ditegah untuk menyertai tawaran.
  • Laporan tawaran setiap suku tahun.

 

3.       TEKNOLOGI MAKLUMAT

 • Membuat perancangan yang inovatif menjurus kearah mencapai misi Kementerian Pembangunan sejajar dengan matlamat e-Kerajaan.
 • Memastikan aplikasi, perisian sistem dan peralatan komputer di Kementerian Pembangunan terpelihara dan berfungsi dengan baik.
 • Memastikan infrastruktur rangkaian di Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya berfungsi dengan teratur, terkawal dan dijamin keselamatannya selaras dengan dasar e-Kerajaan.
 • Menyelaras projek-projek e-Kerajaan di Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya.

 

4.       PENGURUSAN ASET

 • Memastikan semua premis bangunan luar dan dalam adalah sentiasa bersih.
 • Memastikan keselamatan luar dan dalam bangunan sentiasa terjamin.
 • Melaksanakan kerja-kerja pemantauan sepanjang masa ke atas semua kepentingan atau aset-aset milik organisasi.

 

5.       URUSETIA JAWATANKUASA PENGHAPUSAN DARI KIRA-KIRA

 • Memastikan harta benda yang dipohonkan adalah dibawah bidangkuasa Jawatankuasa.
 • Proses permohonan yang lancar.
 • Penelitian Laporan Pemeriksaan daripada agensi-agensi yang berkenaan.
 • Penelitian dan penyediaan dokumen yang disokong untuk dihadapkan kepada Lembaga Pemeriksa Tetap, Kementerian Kewangan.
 • Mendapatkan persetujuan Jawatankuasa Penasihat Penghapusan Harta Benda Kerajaan, Kementerian Kewangan.
 • Tatacara permohonan penghapusan adalah berpandukan daripada Lembaga Pemeriksa Tetap, Kementerian Kewangan.