Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDivisyen Guna Tanah, Perumahan dan Alam Sekitar

  • Merangka dasar, menyelaras dan mengawalselia perlaksanaan dasar, pentadbiran guna tanah dan perumahan.
  • Memproses permohonan-permohonan hal ehwal tanah.
  • Menyediakan sokongan bagi permohonan-permohonan Rancangan Perumahan Negara untuk ketetapan.
  • Menyelaras dan menyelesaikan rayuan dan aduan hal ehwal tanah dan perumahan yang diterima daripada orang ramai dan jabatan-jabatan.