Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
Front image
  
Tungku, Rabu, 4 Mac - Para pengguna jalan raya kini boleh berasa lega setelah siapnya laluan alternatif yang menghubungkan dua jalan utama iaitu Jalan Jerudong, Simpang 396 dan Jalan Rakyat Jati Rimba, sekali gus dapat mengurangkan kesesakan jalan raya di kawasan tersebut.

hm_crelet13.jpg

  

Bandar Seri Begawan, Khamis, 5 Mac - Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Kebangsaan Negara Brunei Darussalam (BDNAB) menerima sumbangan sebanyak BND2,088 daripada pegawai dan kakitangan Kementerian Pembangunan, hari ini.

2news.jpg

  
TEMBURONG, Sabtu, 14 Mac: Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam  berkenan berangkat menyempurnakan Penganugerahan Anak-Anak Kunci Rumah dan Rumah Teres

1news.jpg

  

20 Julai 2015 - Kunjungan dari Tuan-Tuan Yang Terutama dan rombongan ke negara ini menunjukkan persahabatan dan hubungan mesra berterusan di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura.​

  

28 Julai 2015 - Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand bersetuju untuk terus berwaspada serta meningkatkan usaha untuk mengurangkan sebarang kemungkinan berlakunya jerebu asap rentas sempadan.​

  

​​30 Julai 2015 - MENTERI Pembangunan, Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Indera Pahlawan Dato Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, selaku wakil Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam menandatangani Buku Takziah di atas kemangkatan mendiang Presiden India, Tuan Yang Terutama Dr. APJ Abdul Kalam yang meninggal dunia pada 27 Julai 2015 yang lalu.

  

​3 Ogos 2015 - Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri di Daerah Temburong ini diadakan bagi menyemai rasa tanggungjawab dalam golongan pegawai dan kakitangan di daerah berkenaan serta mengeratkan lagi silaturahim di antara mereka, di samping sebagai tanda pemedulian terhadap warga kementerian yang memerlukan pemedulian.

b89eeb9d51d4721f3643fc17616bd9df_XL.jpg

  

​8 Ogos 2015 - Yang Berhormat dan rombongan berkunjung berhari raya ke Dewan Kemasyarakatan Mukim Telisai, Tutong bersama pegawai dan kakitangan cawangan Jabatan Kerja Raya; Jabatan Tanah; Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi; Jabatan Perancang Bandar dan Desa; Jabatan Ukur dan Jabatan Kemajuan Perumahan.​

ce1c047e41aa0b783c33ca1aad7038c5_XL.jpg

  

​8 Ogos 2015 - Kehangatan Aidilfitri masih terasa dengan beberapa majlis Sambutan Hari Raya masih diadakan di peringkat jabatan, kementerian dan persendirian. Sehubungan itu, jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pembangunan Daerah Belait, pagi tadi mengadakan Majlis Sambutan Aidilfitri di Taman Persiaran, Jalan Sungai Belait, di sini.​

6574818935c9a37382991e2601c68790_XL_1.jpg

  

​13 Ogos 2015 - Seramai 114 warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya petang ini  menerima Pingat Kerja Lama (PKL) terdiri daripada 72 lelaki dan 42 perempuan berlangsung di Pusat Ujian Kemahiran Kerja dan Latihan. PKL merupakan satu pengiktirafan dan penghargaan kepada penjawat awam yang berkhidmat lebih 20 tahun.

42d572f0b03c64089f28daf63e9c6de5_XL.jpg

  

​12 Ogos 2015 - Acara Sambutan Hari Raya ini diserikan dengan pelbagai persembahan yang menarik daripada wakil jabatan-jabatan di bawah Kementerian Pembangunan seperti nyanyian lagu-lagu raya, nasyid dan persembahan sketsa.​

0be190b4d8c34f75ec2f09f269cef1b3_XL.jpg

  

​24 Ogos 2015 - Beberapa perkembangan terkini Kawasan Pertumbuhan Brunei-Indonesia-Malaysia-Filipina (BIMP-EAGA) telah dicapai dalam keempat-empat tiang strategik BIMP-EAGA iaitu kesalinghubungan, pengeluaran makanan (food basket), pelancongan dan alam sekitar.

3b0af99ca092b13b81431354b9e9866a_XL_1.jpg

  

​27 Ogos 2015 - Seramai 19 orang pegawai dan kakitangan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya akan menunaikan Rukun Islam Kelima pada musim haji tahun 1436H / 2015M.

3637fa424afbe7f7b90df8462a27a505_XL_s.jpg

  

​2 September 2015 - Hubungan Negara Brunei Darussalam dan Republik Korea khususnya dalam bidang pembangunan, dikukuhkan lagi dengan termeterainya Penandatanganan Memorandum Kerjasama (MoC) antara Kementerian Pembangunan dan SK Engineering & Construction Co.Ltd.

cd785339bc9971bc480b31a1e0df9028_XL.jpg

  

​2 September 2015 - Serombongan 14 orang dari SK Engineering & Construction Co. Ltd, Republik Korea mengadakan lawatan kerja ke Kampong Ayer. Rombongan ini telah membuat tinjauan ke salah sebuah rumah di sana bagi melihat sistem sanitasi yang terdapat di Perumahan Projek Perintis.

7aa8071c90858f76f79f982015cae56c_XL.jpg

  

​2 September 2015 - KHEU dan KUPU SB masing-masing dinobatkan johan bagi Kategori Kementerian-Kementerian dan Jabatan-Jabatan serta Kategori Sekolah-Sekolah dan Maktab-Maktab dalam Peraduan Pintu-Pintu Gerbang Sempena Hari Keputeraan KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-69 Tahun 2015.

9510c1acea39329865d88b734c0a88b2_XL.jpg

  

​7 September 2015 - Jabatan Kerja Raya melalui Jabatan Pentadbiran dan Kewangan telah mengadakan Bengkel Peta Jalan Budaya Keselamatan Strategik sebagai sebahagian daripada pelan tindakan jabatan untuk mempertingkatkan tahap keselamatan di tapak projek JKR dan Kementerian Pembangunan secara khususnya.​

pg06_150908_c.jpg

  

​8 September 2015 - JKR dalam inisiatifnya akan terus mengadakan bengkel-bengkel khusus bagi pegawai dan kakitangannya untuk meningkatkan kemahiran dan keupayaan dalam isu-isu keselamatan dan kesihatan seperti Kursus Panduan Keselamatan di Tapak Pembinaan, Kursus Safety In Office, Basic HSE Training dan Seminar Chemical Management.

53b4a544385742313854ac12ea5bc7ae_XL.jpg

  

​10 September 2015 - Dua lagi pakej kontrak pembinaan Jambatan Temburong iaitu Navigation Bridges (CC3) dan Temburong Viaduct (CC4) telah berjaya dimeterai di antara Kerajaan KDYMM melalui Kementerian Pembangunan dengan pemborong-pemborong yang terpilih bagi melaksanakan projek mega itu.

ea9ed694fb21d73f767169db66f0d4b2_XL.jpg

  

​26 September 2015 - Pada tahun ini, sebanyak 10 ekor kerbau telah dikorbankan dengan disertai oleh seramai 62 peserta yang berhak dan berdaftar dari MUIB. Majlis ini dikelolakan oleh Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan.

1f20526c51087d0c6dd7c5a7f8203a01_XL_1.jpg

  

​6 Oktober 2015 - Sebagai persediaan kepada Persidangan Parti-parti Perubahan Iklim Bangsa-Bangsa Bersatu (Parties to United Nations Climate Change) Ke-20, Kementerian Pembangunan  mengadakan Sesi Taklimat Pengenalan bagi 'Intended Nationally Determined Contributions (INDCs) for Brunei Darussalam'.

0280e86982d24ce820bb1cf2922e8b0e_XL_.jpg

  

​7 Oktober 2015 - Antara tujuan Program Induksi ini ialah untuk memberikan pendedahan dan pengetahuan mengenai peranan dan tanggungjawab Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya serta memahami tentang tatacara peraturan dalam perkhidmatan awam, peraturan am, etika kerja dan sebagainya.

IMG_9778_.JPG

  

​20 Oktober 2015 -  Seramai 34 pegawai dalam Bahagian II dan Bahagian III yang baru berkhidmat di Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima sijil masing-masing setelah menamatkan Kursus Induksi selama enam hari bermula 7 hingga 15 Oktober yang lalu.

0daee4b6e4b1c6d2081b8cb3d79a62f1_XL_.jpg

  

​22 Oktober 2015 - Majlis disikan dengan ceramah bertajuk 'Islam Agama Allah dari Dahulu hingga Sekarang' yang disampaikan oleh Pegawai Pusat Da'wah Islamiah, Drs. Haji Ismuhadi bin Haji Abdullah yang antara lain berkisarkan mengenai sejarah serta ajaran Islam dan sunnah-sunnah Rasullullah Sallallahu Alaihi Wasallam.​

3370846288f1f9d391d58630f716cabe_XL_1.jpg

  

​29 Oktober 2015 - Reformasi ini adalah untuk membantu pihak kerajaan dalam mencapai hasrat untuk memperbaiki kedudukan Negara dalam laporan World Bank (Ease of Doing Business) terutamanya dalam proses mendapatkan Kebenaran Perancangan, Kebenaran Kemajuan, Kebenaran Memulakan Kemajuan, Kebenaran Kesiapan Kemajuan dan penyambungan bekalan air dalam konteks pengendalian permit pembinaan dan seterusnya untuk mendapatkan bekalan elektrik.

8e36702941a4231113f5d0259ccf0d58_XL_.jpg

  

​7 November 2015 - Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN mengenai Sains dan Teknologi dilihat sebagai komitmen tinggi oleh negara-negara anggota ASEAN dalam mengukuhkan kerjasama bagi menyelesaikan masalah serantau melalui aplikasi sains dan teknologi ke arah membangun Komuniti ASEAN pada akhir tahun 2015.

IMG_3385_c.JPG

  

​9 November 2015 - Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Awang Haji Bahrin bin Abdullah telah menerima kunjungan hormat daripada Menteri Alam Sekitar dan Sumber Air Republik Singapura, Tuan Yang Terutama Masagos Zulkifli bin Masagos Mohamad. Kunjungan hormat ini adalah bagi mengukuhkan kerjasama dua hala dalam hal-ehwal alam sekitar.

IMG_9966_c.JPG

  

​13 November 2015 - Pemuzakarahan ini diharapkan akan dapat menangani isu-isu yang bersangkut-paut dengan keselamatan, kesihatan dan keselesaan orang ramai, lalu lintas, kecemasan dan sebagainya di sepanjang proses pembinaan Cadangan Projek Jambatan Temburong berkenaan.

51c947add02696dba5fa230b5a9d5f14_XL_s.jpg

  

​17 November 2015 - Hari GIS Sedunia dirai setiap tahun dalam minggu ketiga bulan November dan tema pada tahun ini ialah 'Discovering the World through GIS'. Melalui bengkel ini, adalah diharapkan agar kakitangan-kakitangan kerajaan akan lebih memahami apa dia GIS, data GIS dan penggunaannya serta akan dapat berkongsi maklumat atau data yang boleh menambah nilai ke pangkalan data Negara Brunei Darussalam.

IMG_0063_xl_.JPG 

  

​17 Disember 2015 - Dalam sama-sama menyemarakkan sambutan Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, serombongan dari Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan dibawahnya telah menghadiri undangan Majlis Dikir Maulud di Masjid Kampung Sungai Hanching.

b3126a3ec065bcc42fce273fdfb9ea2d_XL_.jpg

1 - 30Next