Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
Front image
  

​2 Ogos 2017 - Sebanyak enam tajuk-tajuk projek dibentangkan pada Majlis Konvensyen Kumpulan Kerja Cemerlang peringkat Kementerian Pembangunan yang diadakan di Dewan Indera Pahlawan, Pusat Ujian Kemahiran Kerja dan Latihan, Kementerian Pembangunan. Kumpulan PGS1617 dari Jabatan Ukur dengan tajuk projek Peta Banjir Yang Kurang Komprehensif, telah diumumkan sebagai juara KKC pada tahun ini.

kkc2017_5_c.jpg

  

​1 Ogos 2017 - Kementerian Pembangunan telah mengadakan Majlis Doa Selamat bagi para bakal haji yang diadakan di Dewan Betabur, Kementerian Pembangunan, Berakas. Seramai 36 orang warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya akan berangkat ke tanah suci bagi menunaikan rukun Islam kelima di musim haji pada tahun ini.

hajimod2017_1_c.jpg

  

​20 Julai 2017 - Kementerian Pembangunan melalui Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi) sukacita memaklumkan orang awam yang mempunyai permohonan berkaitan dengan kemajuan kini bolehlah mendapatkan status permohonan kemajuan melalui sesawang OneBiz di https://onebiz.business.gov.bn.

OneBiz_c.jpg

  

​17 Ogos 2017 - Ucapan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Timbalan Menteri Pembangunan atas pengurniaan Darjah Seri Paduka Mahkota Brunei Yang Amat Mulia Darjah Pertama (S.P.M.B).

FB_IMG_1500274845501_c.jpg

  

​8 Julai 2017 - Bagi menyemarakkan lagi Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini, Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya telah mengadakan Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri bertempat di Ruang Lobi, Bangunan Ibu Pejabat Jabatan Kerja Raya, Lapangan Terbang Lama Berakas. Pada tahun ini ianya dikendalikan oleh Jabatan Perancang Bandar dan Desa.

4_rayamod_tcp_2017_c.jpg

  

​17 Jun 2017 - Bagi menggalakkan dan memberikan kesedaran kepada warga kementerian untuk memperbanyakkan amalan bersedekah pada bulan Ramadan, Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan dibawahnya mengadakan Majlis Sambutan Nuzul Al-Quran yang diselajurkan dengan Majlis Penyampaian Derma Kepada Anak-Anak Yatim.

majlisnuzulalqurandanpenyampaiandermaanakyatim_4_c.jpg

  

​16 Jun 2017 - Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi), Kementerian Pembangunan baru-baru ini telah mengadakan Majlis Sambutan Qiraat Khatam Al-Quran Bagi Pegawai-Pegawai dan Kakitangan ABCi yang diselajurkan dengan Penyampaian Derma Kepada Anak-Anak Yatim.

01_c.png

  

​13 Jun 2017 - Bagi menyemarakkan lagi bulan yang penuh dengan keberkatan ini, Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan dibawahnya mengadakan Majlis Khatam Al-Quran, Bertahlil dan Berbuka Puasa di Masjid Duli Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah, Kampung Tamoi.

Majliskhatamalquran2017_2_c.jpg

  

​8 Jun 2017 - Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan dibawahnya telah mengadakan Majlis Bertahlil bagi paduka ayahnda dan paduka bonda Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertempat di Kubah Makam Diraja.

tahlilkubahmakamdiraja_3_c.jpg

  

​7 Jun 2017 - Dalam menyemarakkan lagi bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan dibawahnya mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran, Bertahlil dan Berbuka Puasa di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir mengetuai rombongan berkenaan ialah Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah.

tedarusmasjidubd_3_c.jpg

  

​25 Mei 2017 - Seramai 207 pegawai dan kakitangan dari Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan dibawahnya menerima Pingat Kerja Lama sempena Perayaan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.

pkl2017_c.jpg

  

​24 Mei 2017 - Jabatan Ukur muncul juara Kejohanan Peringkat Akhir Bola Sepak Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan dibawahnya bagi Tahun 2017 selepas menewaskan Jabatan Perkhidmatan Air dengan keputusan 4 - 2. Kejohanan berlangsung di Kompleks Sukan Padang dan Balapan.

bolasepak2017_c.png

  

​23 Mei 2017 - Satu rombongan seramai 16 orang daripada Kolej Pertahanan Kebangsaan, Republik India yang sedang menjalani kursus telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Kementerian Pembangunan. Objektif lawatan ini adalah untuk membolehkan pegawai-pegawai yang mengikuti kursus tersebut memahami hal ehwal sosio-politik, ekonomi, pertahanan dan dasar strategi Negara Brunei Darussalam.

IMG_2747_c.JPG

  

​18 Mei 2017 - Mesyuarat Jawatankuasa Pandu Menteri-Menteri Sub-Serantau Mengenai Pencemaran Jerebu Rentas  Sempadan diadakan di Kuala Lumpur, Malaysia dan dihadiri oleh Menteri-Menteri / wakil yang bertanggungjawab kepada alam sekitar, tanah, kebakaran hutan dan jerebu dari Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, Republik Singapura, Thailand dan Setiausaha Agung ASEAN.

IMG_5230_c.JPG

  

​9 Mei 2017 - Dalam usaha memberigakan mengenai pelaksanaan Akta Hak Milik Strata, Jabatan Tanah telah mengadakan Refreshing Roadshow bagi pihak-pihak berkepentingan iaitu agensi-agensi kerajaan berkaitan dengan pelaksanaan permohonan strata dari peringkat permohonan pecah bahagi bangunan, proses pindah milik dan penubuhan perbadanan strata.

1_strata_kb_c.png

  

​8 Mei 2017 - Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan Penganugerahan Lot-Lot Tanah dan Anak-Anak Kunci Rumah kepada 954 orang penerima di bawah RPN dan STKRJ bagi Daerah Brunei dan Muara.

2_penyerahananakanakkunci_c.jpg

  

​2 Mei 2017 - Kementerian Pembangunan sentiasa menyokong para arkitek, jurutera profesional dan juruukur bahan tempatan demi kepentingan Negara Brunei Darussalam untuk mencapai tahap kualiti yang cemerlang bagi pembangunan negara di masa hadapan.

IMG_2269_BAPEQS_c.JPG

  

​27 April 2017 - Majlis ini bertujuan bagi mendorong para pegawai dan kakitangan supaya terus mempelajari dan menguasai bacaan Al-Quran di samping menggalakkan mereka untuk sentiasa mengamalkan bacaan Al-Quran agar menjadi amalan harian dan beroleh keberkatan dari Allah Subhanahu Wata'ala.

3_israkmikraj_c.png

  

​19 April 2017 - Akta Kanun Tanah (Strata) Penggal 189 diperkenalkan bagi menggalakkan pelabur-pelabur dari dalam dan luar negara untuk melabur dalam pasaran hartanah di negara ini di samping memberi jaminan hak pemilikan tanah persendirian dan hak pemilikan strata yang boleh dimanfaatkan oleh rakyat Brunei, penduduk tetap dan warga asing.

1_c.jpg

  

​11 April 2017 - Jabatan Perkhidmatan Teknikal, JKR berjaya menewaskan Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi 6-3 pada perlawanan pembukaan Kejohanan Bola Sepak Kementerian Pembangunan dan Jabatan-Jabatan di bawahnya bagi Tahun 2017 yang berlangsung di Kompleks Sukan, Padang dan Balapan, JKR.

1_bolasepak_c.jpg

  

​6 April 2017 - Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Kemajuan Perumahan (JKP) akan melaksanakan Kemaskini Data Pemohon Skim Perumahan Negara (KSPN) 2017 bagi senarai pemohon yang berkelayakan bermula 10 April hingga 10 Jun 2017 selama dua bulan.

2_kspn_c.jpg

  

​1 April 2017 - Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi), Kementerian Pembangunan telah mengeluarkan Piawai Brunei Darussalam 12 : 2017 Building Guidelines and Requirements sebagai pindaan kepada edisi 2014.

DWCP_flowchart.jpg

  

​21 Mac 2017 - Majlis Doa Kesyukuran sempena Hari Air Sedunia 2017 diadakan di Masjid Ash-Shaliheen anjuran Jabatan Kerja Raya melalui Jabatan Perkhidmatan Air ini adalah bersempena 'United Nations-Water': Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia disambut di negara ini sebagai satu cara untuk menumpukan perhatian mengenai kepentingan air dan menyokong dalam pengurusan sumber air yang mampan.

1_worldwaterday_c.png

  

​17 Mac 2017 - Pada menjunjung titah perintah Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dengan ini Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah mengurniakan titah perkenan ke atas pelantikan dua pegawai kanan kerajaan.

Berita.jpg

  

​5 Mac 2017 - Hampir 2,000 peserta menyertai larian dan ekspedisi berbasikal amal bersempena dengan Sambutan Hari Habitat Sedunia 2016/2017 anjuran Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan dengan kerjasama Empowered Entrepreneur Services yang bermula dan berakhir di kawasan ibu pejabat jabatan berkenaan.

5_harihabitat2017_c.jpg

  

​27 Februari 2017 - Bagi mengukuhkan pengetahuan dan mengemas kini kakitangan terutama kakitangan baharu mengenai Strata, Kanun Tanah (Strata) Bab 189, kelebihan dan prosedur dalaman antara unit, Jabatan Tanah  telah mengadakan Jerayawara Pembarigaan Akta Hak Milik Strata yang berlangsung di Dewan Betabur, Kementerian Pembangunan.

2_pembarigaanakta_c.jpg

  

​25 Februari 2017 - Dalam mendukung matlamat Wawasan Brunei 2035, Kementerian Pembangunan akan terus menyediakan infrastruktur sosioekonomi seperti Skim RPN, prasarana jalan raya, perkhidmatan air bersih, pembentungan dan saliran sebagai usaha untuk meningkatkan kualiti kehidupan serta memberikan penekanan dalam menangani isu-isu alam sekitar dan pengurusan sumber.

1.jpg

  

​9 Februari 2017 - Nasib mangsa-mangsa kebakaran Kampung Pandai Besi 'A' dan Kampung Lurong Dalam terus mendapat perhatian dan pemedulian daripada orang ramai yang prihatin dalam meringankan beban yang ditanggung oleh mangsa-mangsa berkenaan.

P2-A_102171.jpg

  

​8 Februari 2017 - Bagi mengukuhkan pengetahuan dan mengemaskini kakitangan mengenai Strata, Kanun Tanah (Strata) Bab 189, kelebihan dan prosedur dalaman antara unit, Jabatan Tanah telah mengadakan Jerayawara Pemberigaan Akta Hak Milik Strata.

P7-1A_9217.jpg

  

​25 Januari 2017 - Kementerian Pembangunan muncul juara bagi Kategori Kementerian dan Jabatan-Jabatan Kerajaan pada Pertandingan Perhimpunan, Perarakan dan Perbarisan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Peringkat Negara tahun 1438 Hijrah.

4_.jpg

1 - 30Next