Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksLatest News

  
Description
Front image
  

​21 Februari 2018 - Berikutan dengan penyebaran maklumat mengenai surat amaran yang dikeluarkan oleh ABCi yang disebarkan melalui media sosial, pihak Kementerian Pembangunan ingin menjelaskan mengenai perkara tersebut yang mana setiap pembinaan rumah atau tambahan rumah hendaklah dipohonkan terlebih dahulu ke ABCi.

KENYATAAN MEDIA.jpg

  

​20 Februari 2018 - Autoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi), Kementerian Pembangunan menjadi tuan rumah bagi Mesyuarat Ke-19 ASEAN Taskforce Building and Construction (TFBC) pada 20 hingga 21 Februari 2018 berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa (ICC), Berakas.

1_TFBC_2018_c.jpg

  

​20 Februari 2018 - KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan Penganugerahan Anak-Anak Kunci Rumah kepada 601 orang penerima di bawah Rancangan Perumahan Negara bagi Daerah Tutong dan Daerah Belait.

1_Penyerahan_Anak_Anak_Kunci_c.jpg

  

​15 Februari 2018 - Berikutan dengan penyebaran isu mengenai perkhidmatan Kementerian Pembangunan yang tular di media sosial Facebook dan Whatsapp baru-baru ini, Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan bahawa kementerian ini sentiasa bersedia berkhidmat dalam menjalankan tanggungjawab dan tugas-tugas yang diamanahkan untuk memastikan Negara Brunei Darussalam menikmati kehidupan yang berkualiti, pembangunan berdaya tahan yang berterusan dan makmur kearah menjayakan wawasan 2035.

KENYATAAN MEDIA.jpg

  

​9 Januari 2018 - Kementerian Pembangunan mengekalkan kejuaraannya apabila muncul juara Kategori Kementerian dan Jabatan-jabatan Kerajaan pada Perbarisan dan Perarakan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad S.A.W Peringkat Negara 1439 Hijrah, sekali gus membawa pulang hadiah wang tunai BND 4,000 berserta piala iringin dan sijil penyertaan.

2_Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Perhimpunan dan Perarakan Sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW_c.jpg

  

​23 Disember 2017 - Pemangku Menteri Pembangunan, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar  mengadakan lawatan kerja ke beberapa tempat yang dilanda banjir dan tanah susur akibat hujan lebat yang melanda di Daerah Temburong pada Rabu, 20 Disember 2017 lalu.

2_LawatanbanjirTemburong_c.png

  

​19 Disember 2017 - Satu Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) - Collaboration In The Acquisition, Development and Usage of Geospatial Data and Maintenance of Continously Operating Reference Stations (CORS) di antara Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan dan Syarikat Soartech Systems Sendirian Berhad telah diadakan bagi mewujudkan kerjasama berbentuk Public, Private Partnership (PPP).

2_MOU_MOD-SoartechSystems_c.jpg

  

​12 Disember 2018 - Pemangku Menteri Pembangunan, Yang Mulia Dato Seri Paduka Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar menekankan sekuriti air dan pembangunan mampan adalah berkait rapat serta kritikal bagi negara-negara di rantau Asia Pasifik untuk bekerjasama bagi mencapai hasrat Sustainable Development Goals (SDG) di bawah 2030 UNDP Agenda.

2_3rd_APWS_c.jpg

  

​11 Disember 2017 - Jabatan Kerja Raya (JKR), Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan kepada orang ramai terutama kepada para pengguna jalan raya untuk tidak meletakkan kereta di atas promenade yang baru siap dibina di sepanjang Jalan Residency.

Makluman.jpg

  

​5 Disember 2017 - Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan ingin memaklumkan kepada para pemilik tanah bergeran dan pelanggan-pelanggan bahawa beberapa perubahan akan berkuat kuasa mulai 2 Januari 2018 bagi permohonan-permohonan pindah milik tanah.

Makluman.jpg

  

​4 Disember 2017 - Kementerian Pembangunan diumumkan sebagai juara Kategori Perarakan Perahu-Perahu Berhias dan Kategori Kenderaan/Kereta Berhias semasa Majlis Penyampaian Hadiah dan Sijil Penghargaan kepada Pemenang-Pemenang dan Peserta-Peserta Perarakan Kapal-Kapal, Perahu-Perahu, Kereta-Kereta dan Basikal-Basikal Berhias sempena Sambutan Jubli Emas KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Menaiki Takhta.

Majlis Penyampaian Hadiah dan Sijil Penghargaan Kategori Perarakan Perahu-Perahu Berhias_c.png

  

​2 Disember 2017 - Dalam sama-sama menyemarakkan lagi sambutan kelahiran Junjungan Besar Nabi Muhammad S.A.W, hampir 120 orang daripada Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya telah menyertai perarakan sempena Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad S.A.W Peringkat Negara bagi Tahun 1439 Hijrah.

IMG_0918_c.JPG

  

​1 Disember 2017 - Para Menteri memuji usaha yang dicapai dalam melaksanakan AMCAP ASEAN dan mengalu-alukan persiapan untuk peninjauan jangka menengah 2018 Fasa Pertama AMCAP - III yang akan menyumbang pada strategi dan pelaksanaan Fasa Kedua AMCAP untuk 2021 - 2025.

6th AMMin_c.jpg

  

​30 November 2017 - Seramai 182 pesara dari Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya disenaraikan sebagai penerima, yang mana daripada jumlah tersebut, 122 adalah pesara lelaki, manakala 60 ialah pesara perempuan pada Tahun 2016.

1_Majlis Meraikan Pesara 2016_c.jpg

  

​29 November 2017 - Kebawah DYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyempurnakan Penganugerahan Lot-Lot Tanah dan Anak-Anak Kunci Rumah kepada 892 penerima. Penerima anugerah anak kunci rumah ini adalah pemohon di bawah RPN dan STKRJ bagi Daerah Brunei dan Muara.

Majlis Penyempurnaan Penganugerahan 29.10_c.jpg

  

​28 November 2017 - Objektif sesi taklimat ini ialah untuk memberi maklumat-maklumat yang tepat dan terkini kepada QPs supaya perlaksanaan projek-projek kemajuan tanah dan pembinaan bangunan adalah lebih teratur dari segi tatacara proses permohonan dan memastikan projek-projek yang dikendalikan oleh mereka mematuhi undang-undang yang berkuatkuasa pada masa ini.

IMG_0144_c.JPG

  

​28 November 2017 - Ke arah memastikan setiap tempat kerja di bawah Jabatan Kerja Raya sentiasa siap siaga dan mempunyai pegawai dan kakitangan terlatih untuk bertindak sekiranya berlakunya kecemasan, seramai 72 peserta warga JKR telah menerima Surat Lantikan dan Sijil Asas Pertolongan Cemas.

2_SPC_JKR_c.jpg

  

​27 November 2017 - Rombongan Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan dibawahnya telah menghadiri Dikir Maulud sempena Sambutan Maulud Nabi Muhammad S.A.W bagi Tahun 1439 Hijrah di Masjid Jame 'Asr Hassanil Bolkiah pada malam ke-9 iaitu hari Isnin malam Selasa, 9 Rabiulawal 1439 Hijrah.

IMG_9964_c.JPG

  

​26 November 2017 - Pasukan lumba perahu Kementerian Pembangunan telah menyertai Acara Lumba Perahu sempena Sambutan Jubli Emas KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Menaiki Takhta iaitu dalam acara Lumba Perahu Tradisi antara Kementerian-Kementerian 25 Pekayuh.

IMG_9589_c.JPG

  

​22 November 2017 - Kumpulan 3GS dari Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan diumumkan sebagai pemenang tempat pertama bagi Konvensyen Kumpulan Kerja Cemerlang (KKC) Peringkat Kebangsaan Ke-20 bagi projek bertajuk 'Kesukaran Dalam Pengendalian Maklumat Peralatan Komputer'.

IMG_9493_c.JPG

  

​19 November 2017 - Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan dengan kerjasama Dart Logistics Sendirian Berhad menyambut Hari GIS Sedunia 2017 dengan mengadakan pelbagai permainan dan aktiviti semasa Bandarku Ceria di Taman Haji Sir Muda Omar 'Ali Saifuddien.

Ukur_GIS_2017_1_c.jpg

  

​14 November 2017 - Kementerian Pembangunan telah mengadakan Sesi Muzakarah bersama beberapa Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara di Dewan Betabur, Kementerian Pembangunan. Sesi Muzakarah tersebut dipengerusikan oleh Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Bahrin bin Abdullah.

MOD_Muzakarah2018_2_c.png

  

​31 Oktober 2017 - Kumpulan Mu@kad daripada Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan diumumkan sebagai pemenang Anugerah Persembahan Terbaik menduduki Tempat Pertama pada Majlis Penutup dan Penyampaian Anugerah Khas Konvensyen Kumpulan Kerja Cemerlang Peringkat Kebangsaan Ke-20 Tahun 2017.

MOD_MU@KAD_KKC_c.png

  

​25 Oktober 2017 - Kementerian Pembangunan telah menerima lawatan sambil belajar daripada peserta-peserta Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Waran Sesi 2017 yang terdiri dari seramai 51 orang peserta kursus serta 7 orang jurulatih dari Kementerian Pertahanan.

IMG_8775_c.JPG

  

​22 Oktober 2017 - KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan perasmian Eko Koridor dan seterusnya berkenan bagi penukaran nama Eko Koridor menjadi Taman Mahkota Jubli Emas.

MOD_TMJE_1_c.png

  

​18 Oktober 2017 - Jabatan Tanah, Kementerian Pembangunan memaklumkan kepada semua pemilik-pemilik tanah bergeran di Negara Brunei Darussalam supaya menjelaskan cukai tahunan tanah-tanah yang mereka miliki pada setiap tahun serta dikehendaki membayar tunggakan cukai tahunan tanah mereka, jika ada.

Makluman.jpg

  

​14 Oktober 2017 - Satu lagi sejarah pembangunan infrastruktur terlakar di negara ini iaitu dengan siapnya jambatan yang menghubungkan antara Sungai Kebun dan Jalan Residency yang kini dikenali sebagai Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha.

MOD_JambatanRIPAHS_1_c.png

  

​1 Oktober 2017 -  Jawatankuasa Induk Isu-isu Kebersihan yang dipengerusikan Timbalan Menteri Pembangunan dengan kerjasama Jawatankuasa-jawatankuasa Sektoral Sambutan Jubli Emas KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Menaiki Takhta mengadakan Kempen Kesedaran Kebersihan Senegara yang bertemakan 'Brunei Bersih dan Hijau'.

1_pelancaran_kempen_kesedarankebersihansenegara2017_c.jpg

  

​30 September 2017 - Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan memaklumkan kepada orang ramai bahawa jambatan penghubung menyeberangi Sungai Brunei dari Kampung Sungai Kebun ke Jalan Residency akan dibuka secara percubaan bermula pada Isnin, 2 Oktober 2017, jam 9.00 malam hingga 12 Oktober 2017.

Makluman.jpg

  

​28 September 2017 - Kementerian Pembangunan mengadakan Majlis Sambutan Awal Tahun Hijrah 1439H di Dewan Indera Pahlawan, Pusat Ujian Kemahiran Kerja dan Latihan, Kementerian Pembangunan. Ia dianjurkan oleh Jabatan Ukur yang juga turut diselajurkan dengan Majlis Doa Kesyukuran Kepulangan Jemaah Haji Warga Kementerian Pembangunan dan jabatan-jabatan di bawahnya.

3_majlis_sambutanawalhijrah1439_c.jpg

1 - 30Next