Skip Ribbon Commands
Skip to main content

/housing/bm/Slider_images/4.png/housing/bm/Slider_images/2.png/housing/bm/Slider_images/3.jpg/housing/bm/Slider_images/4.jpg/housing/bm/Slider_images/1.jpg

1 - Status Permohonan.png2 - Status Pembayaran.png 5 - Bekalan Air.png 6 - Bekalan Electrik.png  10 - Permohonan spn.png9 - Statistic.png
3 - Jadual Temuduga.png 4 - Tender Sebutharga.png 7- Tambah Ubahsuai.png 8 - Kiblat.png 11 - Tapak SPN.png 12 - Jenis rumah spn.png

TALIAN TELEFON BAGI URUSAN PERMOHONAN DAN KEWANGAN, JKP

Sabtu​, 26 November 2022 - Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan sukacita memaklumkan nombor talian telefon yang memudahkan orang ramai untuk berurusan mengenai permohanan atau kewangan. Talian-talian berkenaan boleh dihubungi pada waktu pejabat dan dikhususkan untuk panggilan sahaja.

TelefonBimbit.JKP.jpg

SESI TEMUDUGA PERMOHON SKIM PERUMAHAN NEGARA TUTONG DAN TEMBURONG

Khamis, 20 Oktober 2022 - Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan sukacita memaklumkan kepada pemohon-pemohon yang menyertai Skim Perumahan Negara bagi permohonan tahun 2020 dan 2021 bagi Daerah Tutong dan juga pemohon-pemohon tahun 2021 bagi Daerah Temburong.

Makluman.InterviewTut.Temburong.jpg

TEMUDUGA PEMOHON BELAIT BAGI TAHUN 2020 DAN 2021

Isnin, 10 Oktober 2022 - Jabatan Kemajuan Perumahan, Kementerian Pembangunan sukacita memaklumkan kepada pemohonpemohon yang menyertai Skim Perumahan Negara bagi permohonan tahun 2020 dan 2021 bagi Daerah Belait. Pemohon-pemohon bolehlah merujuk senarai nama tersebut melalui laman sesawang rasmi Jabatan Kemajuan Perumahan di alamat www.housing.gov.bn. Bagi sebarang pertanyaan pemohon yang tersenarai bolehlah menghantar emel ke info@hdd.gov.bn atau JKP Cawangan Daerah Belait melalui emel: belait.jkp@hdd.gov.bn.

Makluman.InterviewKB.jpg

Batu Sempadan