Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPenyelarasan Polisi dan Pelan Startegik

Penyelarasan dasar, perundangan, regulatory framework, penyediaan dan pemantauan Pelan Strategik dan Key Performance Indicator (KPI).


Ketua Divisyen:

Hajah Rosita binti Abdullah
Ketua Divisyen
Telefon: 2381009 (DL) / 2383222 ext. 316
E-mel: rosita.abdullah@mod.gov.bn