Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
Makluman mengenai penutupan sementara kaunter-kaunter perkhidmatan

Oleh: Kementerian Pembangunan

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 14 Ogos. – Berikutan dengan kenyataan Kementerian Kesihatan semasa sidang media pada 7 Ogos 2021 mengenai dengan langkah-langkah pengawalan yang diperketatkan semula di Negara Brunei Darussalam berikutan dengan situasi terkini jangkitan COVID-19, dengan ini Kementerian Pembangunan ingin mengemaskini operasi kaunter-kaunter perkhidmatan di jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Pembangunan.

Untuk makluman orang ramai, semua kaunter-kaunter perkhidmatan di jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Pembangunan adalah ditutup sementara mulai hari Isnin, 9 Ogos 2021 sehingga ke satu tarikh yang akan dimaklumkan kemudian.

Urusan kaunter-kaunter perkhidmatan hanya akan menerima permohonan dengan membuat tempahan awal. Sementara itu, beberapa kaunter-kaunter perkhidmatan perlu (essential services) masih beroperasi dan hanya akan dibuka pada waktu yang ditetapkan sahaja.

Oleh itu, bagi memudahkan orang ramai yang ingin berurusan serta membuat permohonan dan pembayaran di sepanjang tempoh penutupan kaunter-kaunter perkhidmatan berkenaan, orang ramai bolehlah menghubungi jabatan dan bahagian yang berkenaan seperti berikut:

JABATAN / DIVISYENPERKHIDMATAN KAUNTERMAKLUMAT PERHUBUNGAN
Authoriti Kawalan Bangunan dan Industri Pembinaan (ABCi)

Pendaftaran dan Perlesenan

 

Aduan dan Penguatkuasaan

 

Permit Bangunan

Sebarang urusan dan pertanyaan bolehlah menghubungi:

 

Hotline: 8140365

 

E-mel: abci.customerservice@mod.gov.bn

Divisyen Pengurusan Lembaga 

Segala urusan dan pertanyaan bolehlah menghubungi talian berikut semasa waktu bekerja:

 

Telefon: 2382076

 

E-mel:

BOVEA: bovea.sec@mod.gov.bn

BAPEQS: apes.sec@mod.gov.bn

BHD: bhd.sec@mod.gov.bn

Divisyen Guna Tanah, Perumahan dan Alam Sekitar 

Segala urusan dan pertanyaan bolehlah menghubungi talian berikut semasa waktu bekerja:

 

Telefon: 2383222 sambungan 191

Unit Kewangan 

Segala urusan dan pertanyaan bolehlah menghubungi talian berikut semasa waktu bekerja:

 

Telefon: 2383222 sambungan 153/154

 

E-mel: bahagian.kewangan@mod.gov.bn

Unit Teknologi Maklumat 

Segala urusan dan pertanyaan bolehlah menghubungi talian berikut semasa waktu bekerja:

 

Telefon: 2383222 sambungan 502/503

 

E-mel: hr.itc@mod.gov.bn

Lembaga Tawaran Kecil 

Segala urusan dan pertanyaan bolehlah menghubungi:

 

E-mel: ltk.mod@mod.gov.bn

Jabatan Tanah

Pendaftaran dan Permohonan bagi:

  • Pindah Tanah
  • Caj Tanah
  • Land Search
  • Private Land Lease

 

Pembayaran Cukai Tanah

Kaunter-kaunter di Ibu Pejabat dan kesemua cawangan-cawangan di daerah adalah ditutup.

 

Sebarang urusan umum dan pembayaran yang berkaitan dengan urusniaga tanah ataupun permohonan-permohonan bolehlah terlebih dahulu membuat perjanjian dengan pihak Jabatan dengan menghubungi talian berikut semasa waktu bekerja:

 

Ibu Pejabat: 2381181

Daerah Belait: 3331542

Daerah Tutong: 4221372

Daerah Temburong: 5221575

Jabatan Ukur

Licensed Land Surveyor 

 

Purchase of RSO Sheet

 

Kiblat Direction Application

 

House Numbering Application 

Kaunter-kaunter di Ibu Pejabat dan kesemua cawangan-cawangan di daerah adalah ditutup.

 

Sebarang urusan dan pertanyaan bolehlah menghubungi talian berikut semasa waktu bekerja:

 

Ibu Pejabat: 2382171 / 2381943

Daerah Belait: 3331558

Daerah Tutong: 4221684

Daerah Temburong: 5221287 / 5222327

 

E-mel: info@survey.gov.bn

Jabatan Perancang Bandar dan Desa

Planning Permission

 

Letter of Certification and Approvals for Land subdivision and/or consolidation

 

Development complaint

 

Borrowing approved plan

 

Planning advise/query

Kaunter-kaunter di Ibu Pejabat dan kesemua cawangan-cawangan di daerah adalah ditutup.

 

Semua permohonan hendaklah dihadapkan secara online melalui e-mel atau sistem-sistem permohonan yang sedia ada seperti lazimnya.

 

Sebarang urusan pembayaran yang berkaitan dengan permohonan bolehlah terlebih dahulu membuat perjanjian dengan menghubungi talian berikut semasa waktu bekerja:

 

Ibu Pejabat - 2382591 sambungan 6208/6209

Daerah Belait - 3330106

Daerah Tutong - 4222272

 

Sebarang pertanyaan, aduan dan maklumat lanjut boleh berhubungi talian berikut:

 

Talian WhatsApp: 8200222

 

Ibu Pejabat - 2382591 sambungan 6014 (Kemajuan) / 2382591 sambungan 6315 (Tapak)

Daerah Belait - 3331855

Daerah Tutong - 4222272                       Daerah Temburong - 5221286

 

E-mel: info@tcp.gov.bn

Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi 

Kaunter-kaunter di Ibu Pejabat dan kesemua cawangan-cawangan di daerah adalah ditutup.

 

Sebarang urusan dan pertanyaan boleh menghubungi talian berikut semasa waktu bekerja:

 

Ibu Pejabat - 2241262

Daerah Belait -3333505

Daerah Tutong - 4260114

Daerah Temburong - 5250109

 

E-mel: jastre.brunei@env.gov.bn

Jabatan Kemajuan PerumahanBorang Permohonan Skim      Perumahan Negara (SPN)

Kaunter-kaunter di Ibu Pejabat dan kesemua cawangan-cawangan di daerah adalah ditutup.

 

Semua pengurusan permohonan bolehlah dihadapkan secara atas talian melalui e-mel (info@hdd.gov.bn) dengan memuat naik borang yang lengkap diisikan berserta dokumen yang berkenaan.

 

Manakala borang permohonan boleh dimuat turun dari laman sesawang Jabatan Kemajuan Perumahan (www.housing.gov.bn).

Pembayaran rumah-rumah Skim Perumahan Negara (SPN)Semua pengurusan pembayaran secara atas talian melalui One Common Billing System (OCBS) atau online banking (BIBD/Baiduri Bank).
Pembelian/pembahagian dokumen tawaran dan sebutharga

Kaunter pembelian/pembahagian dokumen tawaran dan sebutharga adalah ditutup sementara.

 

Keterangan lanjut sila layari laman sesawang Jabatan Kemajuan Perumahan (www.housing.gov.bn).

Pertanyaan dan aduan kerosakan

Sebarang aduan kerosakan bolehlah menghubungi terus ke Talian Darussalam 123.

 

Sebarang urusan bolehlah menghubungi talian berikut semasa waktu bekerja:

 

Ibu Pejabat: 2382978 (Permohonan) / 2380199 (Kewangan)

Daerah Belait: 3330448 (Permohonan) / 3331837 (Kewangan)

Daerah Tutong: 4247143 (Permohonan) / 4247204 (Kewangan)

Daerah Temburong: 5230437

 

E-mel: info@hdd.gov.bn

Jabatan Kerja Raya

Pembayaran bil air dan gas

 

Pemedulian pelanggan

Kaunter-kaunter di Ibu Pejabat dan kesemua cawangan-cawangan di daerah adalah ditutup.

Pembayaran bil air melalui bank masing-masing secara dalam talian, aplikasi mobile, mesin ATM dan CDM bagi BIBD, Baiduri Bank dan Standard Chartered Bank.

 

Sebarang aduan mengenai infrastruktur boleh ditujukan terus ke Talian Darussalam 123.

 

E-mel: pro@pwd.gov.bn atau watercustomersvs@egc.gov.bn

Pembelian/pembahagian dokumen tawaran dan sebutharga

Hanya dibukakan bagi sebarang urusan yang perlu dilaksanakan dengan segera.

 

Isnin sehingga Khamis dan Sabtu

8:00 pagi hingga 2:00 petang

Kutipan hasil

Hanya dibukakan bagi sebarang urusan yang perlu dilaksanakan dengan segera.

 

Isnin sehingga Khamis dan Sabtu

9:00 pagi hingga 10:00 pagi

Jabatan Saliran dan Pembetungan

1.       DDS Quotation Box – DDS 3rd Floor

 

2.       DDS Payment Query – DDS 3rd Floor

 

3.       DDS DCU – DDS Ground Floor

 

4.       Drainage O&M Complaint Center – DDS Ground Floor

 

5.       DDS Permit to Dig – DDS Ground Floor

 

6.       Sewerage Complaints – DDS 1st Floor & Pintu Malim

 

7.       Sewerage Tanker Service – Pintu Malim

 

Perkhidmatan-perkhidmatan online:

  1. Sewerage Request As-Built info
  2. Sewerage Permit to Connect to Centralised System

Kaunter adalah ditutup sementara.

 

Sebarang urusan dan pertanyaan boleh menghubungi talian berikut semasa waktu bekerja:

 

Telefon: 2380477/2383131

 

E-mel: ddspwd@pwd.gov.bn

 

Atau menghubungi Talian Darussalam 123.

 

Pihak Kementerian Pembangunan menasihatkan orang ramai untuk mengamalkan tanggungjawab sosial dengan mengamalkan kebersihan diri, etika batuk dan bersin yang betul, penjarakkan fizikal dan tidak menghadirkan diri ke jabatan-jabatan dan bahagian-bahagian di bawah Kementerian Pembangunan jika kurang sihat.

Orang ramai yang datang berurusan adalah dikehendaki untuk membuat pemeriksaan suhu badan dan mengimbas kod QR melalui aplikasi BruHealth setiap kali masuk dan keluar. Sungkup muka hendaklah sentiasa dipakai pada setiap masa ketika berada di dalam bangunan.

Sebarang perubahan akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Maklumat lanjut bolehlah diperolehi dengan melayari laman sesawang www.mod.gov.bn atau menerusi akaun Instagram @modbrunei.

Kerjasama dan pertimbangan orang ramai adalah sangat diharapkan dan Kementerian Pembangunan juga ingin memohon maaf diatas sebarang kesulitan yang dihadapi.

Attachments