Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
Mesyuarat jawatankuasa pandu peringkat menteri mengenai isu jerebu

Oleh: Kementerian Pembangunan | Foto: Kementerian Pembangunan

4_Mesyuarat jawatankuasa pandu peringkat menteri mengenai isu jerebu.JPG 

GAMBAR ramai Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar sempena Mesyuarat Ke-21 Jawatankuasa Pandu Peringkat Menteri Sub-Wilayah Mengenai Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan (21st MSC).

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 6 Ogos. – Mesyuarat Ke-21 Jawatankuasa Pandu Peringkat Menteri Sub-Wilayah Mengenai Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan (21st MSC) telah diadakan pada 6 Ogos 2019 di Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam. Mesyuarat tersebut dihadiri oleh menteri-menteri / perwakilan-perwakilan yang bertanggungjawab ke atas alam sekitar serta kebakaran hutan dan lahan, dan juga jerebu, dari Negara Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, dan Setiausaha Agung ASEAN. Sebelum mesyuarat tersebut, telah diadakan Mesyuarat Ke-21 Kumpulan Kerja Teknikal Mengenai Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan (21st TWG).

Menteri-menteri negara ahli MSC mengambil maklum mengenai laporan ramalan cuaca dari Pusat Khas Meteorologi ASEAN (ASMC) yang dilaporkan bahawa musim kering di rantau ASEAN selatan, dimana keadaan semakin kering dan panas akan berlaku di antara bulan Ogos dan Oktober 2019 dan tiada kejadian El Niño atau La-Niña diramalkan. Pusat tersebut juga melaporkan bahawa, keadaan kering sekali-sekala sepanjang musim ini boleh mengakibatkan peningkatan risiko aktiviti titik-panas di rantau ini. Negara-negara ahli MSC berikrar untuk terus berjaga-jaga dan memantau dan meningkatkan usaha pencegahan jerebu mereka untuk mengurangkan kemungkinan berlakunya asap jerebu merentas sempadan di sepanjang tempoh cuaca kering.

Menteri-menteri mengambil maklum terhadap usaha-usaha berterusan pusat ASMC dalam meningkatkan pemantauan dan penilaian dan memberikan amaran awal terhadap jerebu merentas sempadan. Perkara ini melibatkan satu pelaburan yang besar dan berpanjangan daripada pusat ASMC di dalam mendapatkan khidmat pakar-pakar kaji cuaca yang melaksanakan kerja-kerja pemantauan dan penilaian ke atas cuaca dan jerebu serantau 24 jam, dan saintis-saintis penyelidikan dalam bidang ramalan cuaca dan iklim, serta penggunaan teknologi superkomputer. Seterusnya para menteri juga menyatakan dengan penghargaan mengenai kursus latihan teknikal yang dijalankan secara berterusan oleh pihak ASMC dan seterusnya menghargai inisiatif ASMC atas Program Membangun Keupayaan Serantau lima tahun yang baharu, yang mana akan memanfaatkan Negara Ahli ASEAN (AMS) melalui perkongsian pengetahuan dan kemahiran teknikal dalam pemantauan jerebu dan cuaca dan ramalan cuaca.

Menteri-menteri menyatakan penghargaan atas pelbagai inisiatif dan tindakan oleh negara-negara MSC untuk menangani pencemaran jerebu di rantau ini. Negara-negara MSC mengesahkan kesediaan mereka untuk memberi bantuan seperti penggunaan sumber-sumber teknikal untuk membenteras kebakaran bagi situasi tindak balas kecemasan, jika diminta, dan untuk bekerjasama di kalangan negara-negara MSC dengan kerjasama dan koordinasi yang lebih baik untuk mengurangkan kebakaran hutan dan lahan, jika perlu. Menteri-menteri mengulangi kenyataan komitmen mereka untuk melaksanakan Perjanjian ASEAN Mengenai Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan (AATHP) secara menyeluruh dan berkesan dan Peta Jalan Mengenai Kerjasama ASEAN ke arah Kawalan Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan dengan Tatacara Pelaksanaan (Peta Jalan) untuk mencapai ASEAN Bebas Jerebu menjelang tahun 2020. Para menteri juga mengambil maklum akan kemungkinan terjadinya keadaan kering dan panas dan seterusnya memohon tindakan yang sewajarnya akan dilaksanakan oleh agensi-agensi yang berpatutan dalam menangani dan mencegah kebakaran tanah dan / atau pencemaran jerebu akibat kebakaran tersebut.

Menteri-menteri merujuk kepada komitmen dan bimbingan Pemimpin ASEAN pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-34 yang diadakan pada 23 Jun 2019 di Bangkok, Thailand, dalam menuju ke arah kerjasama serantau terhadap pengawalan pencemaran jerebu merentas sempadan. Menteri-menteri juga mengalu-alukan kemajuan perlaksanaan Peta Jalan, dan menantikan rebiu jangka-tengah bagi perlaksanaan Peta Jalan sebagai pengambilalihan kemajuan perlaksanaan dan untuk mengekalkan momentum dalam memastikan pembaikan yang dapat dilihat untuk mencapai visi ASEAN bebas jerebu menjelang tahun 2020. Para Menteri mengulangi kenyataan komitmen mereka untuk melaksanakan Perjanjian ASEAN Mengenai Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan (AATHP) secara menyeluruh dan berkesan dan Peta Jalan Mengenai Kerjasama ASEAN ke arah Kawalan Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan dengan Tatacara Pelaksanaan (Peta Jalan) untuk mencapai ASEAN Bebas Jerebu menjelang tahun 2020. Menteri-menteri mengalu-alukan kemajuan ke arah pemeteraian Perjanjian Penubuhan dan Perjanjian Negara Hos bagi Pusat Penyelarasan ASEAN untuk Kawalan Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan (ACC THPC) di Indonesia, dan menantikan perlaksanaan sepenuhnya ACC THPC berkenaan.

3_Mesyuarat jawatankuasa pandu peringkat menteri mengenai isu jerebu.JPG

1_Mesyuarat jawatankuasa pandu peringkat menteri mengenai isu jerebu.JPG

MENTERI Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar selaku Pengerusi Mesyuarat Ke-21 Jawatankuasa Pandu Peringkat Menteri Sub-Wilayah Mengenai Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan (21st MSC) anjuran Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi.

Menteri-menteri mengambil maklum perbincangan dan kemajuan besar mengenai pelaksanaan Kajian Strategik Program dan Aktiviti Jawatankuasa Pandu Peringkat Menteri Sub-Wilayah (MSC) yang meliputi: (i) Meningkatkan pengurusan kawalan jerebu melalui amaran awal / pemantauan dan pencegahan kebakaran dan penghapusan; (ii) Penghalusan Sistem Penarafan Bahaya Kebakaran (FDRS); (iii) Semakan Prosedur Operasi Standard (SOP) untuk Pemantauan, Penilaian dan Tindak Balas Kecemasan Bersama di bawah Perjanjian ASEAN mengenai Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan, di mana Tahap Amaran, Mata Pencetus dan Tindakan Pencegahan dan Penghapusan Kebakaran dimasukkan; (iv) Kerjasama dua hala sejajar dengan AATHP; dan (v) Pembinaan kapasiti negara anggota ASEAN di bawah Rangkaian Latihan Jerebu Serantau.

Para Menteri juga menarik perhatian bahawa Menteri-Menteri yang bersidang pada Mesyuarat Ketiga Belas Persidangan Parti kepada Perjanjian ASEAN Mengenai Pencemaran Jerebu Merentas Sempadan (COP-13) yang diadakan pada 12-13 September 2017 di Negara Brunei Darussalam, mengalu-alukan pengesahan modaliti bagi perkongsian maklumat titik-panas di kalangan negara MSC seperti yang disyorkan oleh Mesyuarat ke-7 Jawatankuasa Bertindak Teknikal MSC (MTTF ke-7). Para menteri menyatakan bahawa mekanisme perkongsian maklumat telah beroperasi pada musim kemarau di selatan ASEAN.

Menteri-menteri mengambil maklum kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan Strategi Pengurusan Tanah Gambut ASEAN (APMS 2006-2020) melalui Program ASEAN Dalam Pengurusan Lestari Ekosistem Tanah Gambut (APSMPE 2014-2020) dan menyatakan penghargaan atas sokongan dari rakan dialog dan rakan kongsi pembangunan ASEAN. Menteri-menteri juga menyokong kajian kedua APMS yang akan dilaksanakan oleh Jawatankuasa Bertindak Mengenai Tanah Gambut ASEAN. Para Menteri juga menyatakan penghargaan atas sokongan dan kerjasama yang diperkukuhkan bersama rakan-rakan dialog dan pembangunan ASEAN serta organisasi-organisasi antarabangsa yang lain. Menteri-menteri menyatakan penghargaan mereka terhadap sokongan berharga yang diperluaskan oleh Kesatuan Eropah (EU) menerusi Penggunaan Lestari Gambut dan Pengurangan Jerebu di ASEAN (SUPA) dan Dana Antarabangsa untuk Pembangunan Pertanian (IFAD) mengenai Tindakan Yang Bertanggung Jawab untuk Tanah Lestari Bercahaya Pengurusan di Asia Tenggara (MAHFSA).

Menteri-menteri mengucapkan penghargaan kepada Kerajaan Negara Brunei Darussalam dalam menganjurkan Mesyuarat MSC ke-21, atas perlaksanaan yang sangat baik dan hospitaliti yang diberikan. Mesyuarat ke-21 MSC akan diadakan di Indonesia pada tahun 2020.

2_Mesyuarat jawatankuasa pandu peringkat menteri mengenai isu jerebu.JPG

HADIR sama, Timbalan Menteri Pembangunan, Dato Seri Paduka Ar. Awang Haji Marzuke bin Haji Mohsin dan Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar), Kementerian Pembangunan, Dr. Dayang Nor Imtihan binti Haji Abd. Razak.

Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar itu turut dihadiri oleh Timbalan Menteri Pembangunan, Dato Seri Paduka Ar. Awang Haji Marzuke bin Haji Mohsin; Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar), Kementerian Pembangunan, Dr. Dayang Nor Imtihan binti Haji Abd. Razak; Pemangku Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Dayang Martinah binti Haji Tamit serta agensi-agensi kerajaan yang berkaitan iaitu Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Kaji Cuaca, Jabatan Perhutanan dan Pusat Nadi Borneo.

Sumber: Siaran Akhbar Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi.

Attachments