Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
Mesyuarat Khas Menteri-Menteri ASEAN Mengenai Serpihan Marin

Oleh: Siaran Akhbar Kementerian Pembangunan | Foto: Kementerian Pembangunan

 1_Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris.jpg

MENTERI Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar bergambar ramai bersama Menteri-Menteri Negara Anggota ASEAN.

 1. Menteri-Menteri dan wakil-wakil yang bertanggungjawab bagi sumber alam, alam sekitar dan hal-hal marin dari Negara-Negara Anggota ASEAN, bertemu di Bangkok, Thailand, pada 5 Mac 2019 untuk menghadiri Mesyuarat Menteri-Menteri ASEAN Khusus mengenai Serangan Marin atau Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris (SAMM-MD). Mesyuarat itu dipengerusikan oleh Yang Berhormat, Ketua General Surasak Karnjanarat, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Thailand.
 2. Perwakilan dari Negara Brunei Darussalam dihadiri oleh Yang Berhormat, Dato Seri Paduka Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar, Menteri Pembangunan, Yang Mulia Dr Nor Imtihan binti Haji Abd Razak, Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar), Kementerian Pembangunan, Martinah binti Haji Tamit, Pemangku Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dan pegawai-pegawai dari Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dan Kementerian Pembangunan.
 3. Mesyuarat tersebut merupakan inisiatif Thailand, sebagai Pengerusi ASEAN pada tahun 2019, untuk menyediakan platform ASEAN untuk meneroka dan meneruskan tindakan konkrit dalam memerangi serpihan marin dan mengukuhkan kerjasama antara ASEAN dan rakan-rakan kongsi untuk menangani isu-isu serpihan marin di rantau ini dengan berkesan.
 4. Para Menteri bertukaran pandangan tentang status dan inisiatif Negara-Negara Anggota ASEAN mengenai pencemaran serpihan marin di peringkat kebangsaan, serantau dan global, dengan menyatakan bahawa sebahagian besar daripadanya berasal dari sumber berasaskan tanah. Mereka juga menekankan keprihatinan mereka terhadap serpihan plastik marin yang tinggi di rantau ini, dan potensi kesan negatif ke atas biodiversiti marin, persekitaran, kesihatan, masyarakat, dan ekonomi.
 5. Para Menteri menyerlahkan aspirasi bersama negara-negara anggota ASEAN untuk memelihara dan menggunakan sumber laut, lautan, dan marin untuk pembangunan mampan.
 6. Para Menteri mengkaji kerjasama dan inisiatif global serantau dalam menangani isu-isu serpihan marin dan mencatat usaha tinggi yang dibuat oleh Negara-Negara Anggota ASEAN dan masyarakat antarabangsa dalam menghalang dan mengurangkan serpihan marin.
 7. Para Menteri mengiktiraf negara-negara anggota ASEAN yang telah berusaha untuk membangunkan dasar-dasar untuk memerangi serpihan marin, dan menegaskan keperluan untuk meningkatkan usaha ini, termasuk di peringkat serantau melalui mekanisme yang diterajui ASEAN, termasuk di Sidang Kemuncak Asia Timur (EAS).
 8. Para Menteri mengakui rentas sempadan dari isu-isu serpihan marin dan keperluan untuk menjalankan usaha secara harmoni untuk mempromosikan kerjasama serantau di kalangan negara-negara anggota ASEAN dalam menangani isu-isu tersebut.
 9. Dalam hubungan ini, para Menteri meluaskan sokongan penuh mereka untuk memajukan perkongsian untuk kemapanan serta untuk meningkatkan sinergi dalam rangka kerja perkongsian ASEAN, khususnya untuk memerangi serpihan marin di rantau ASEAN.
 10. Para Menteri membincangkan cara-cara menuju masa depan serta tindakan yang disyorkan untuk ASEAN untuk mencegah dan mengurangkan serpihan marin. Para Menteri bersetuju untuk menyampaikan Deklarasi Bangkok mengenai Mengatasi Serangan Marin di rantau ASEAN untuk dipertimbangkan dan diadopsi oleh Para Pemimpin ASEAN pada Sidang Kemuncak ASEAN Ke-34 di Bangkok, Thailand.
 11. Deklarasi Bangkok mengenai Mengatasi Serangan Marin di Rantau ASEAN menegaskan komitmen ASEAN untuk memulihara persekitaran laut dan memperkuat kerjasama serantau dalam menangani isu-isu serpihan marin.
 12. Para Menteri juga mengalu-alukan Rangka Tindakan ASEAN mengenai Serpihan Marin yang terdiri daripada empat (4) bidang keutamaan iaitu, (i) Sokongan dan Perancangan Dasar; (ii) Penyelidikan, Inovasi, dan Pembangunan Kapasiti; (iii) Kesedaran Awam, Pendidikan, dan Outreach; dan (iv) Penglibatan Sektor Swasta.
 13. Para Menteri menggalakkan Negara-Negara Anggota ASEAN untuk bersama-sama dan bersungguh-sungguh melaksanakan Rangka Tindakan ASEAN mengenai Serpihan Marin dan memandang ke hadapan untuk membangunkan pelan tindakan kebangsaan dan serantau yang relevan untuk mencegah dan mengurangkan serpihan marin di rantau ASEAN.

3_Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris.jpg

MENTERI Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar dan Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar), Kementerian Pembangunan, Dr. Nor Imtihan binti Haji Abd Razak semasa sesi bergambar ramai.

4_Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris.jpg

PERWAKILAN dari Negara Brunei Darussalam dihadiri oleh Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Paduka Ir. Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar; Setiausaha Tetap (Perancangan, Guna Tanah dan Alam Sekitar), Kementerian Pembangunan, Dr. Nor Imtihan binti Haji Abd Razak; Pemangku Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, Dayang Martinah binti Haji Tamit, dan pegawai-pegawai dari Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi dan Kementerian Pembangunan.

Attachments