Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Latest News

Manage PermissionsManage Permissions
Mesyuarat bantu tingkatkan kemajuan industri pembinaan

Oleh: Rohani Haji Abdul Hamid | Foto: Muhammad Asri Haji Awang Abas

1_Mesyuarat bantu tingkatkan kemajuan industri pembinaan.jpg

MENTERI Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar semasa berucap pada mesyuarat tersebut.

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 16 Februari. – Menurut statistik Banci Pekerja Majikan 2017 dari  Jabatan Tenaga Kerja terdapat 25,211 pekerja dalam industri pembinaan dengan 22,510 warga asing; 2,141 penduduk tempatan dan 560 penduduk tetap. Nisbah ini berjumlah sebanyak 1,777 entiti perniagaan aktif dalam industri pembinaan di Brunei.

Demikian dinyatakan oleh Menteri Pembangunan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gafar semasa berucap pada Mesyuarat Agung Tahunan Jurutera dan Arkitek (PUJA) 2018/2019 dan Pelancaran PUJA Journela, Sistem Pengurusan CPD Digital dan Program Pembayaran Dalam Talian yang diadakan di Dewan Betabur Kementerian Pembangunan.

Yang Berhormat menambah, PUJA dan Kementerian Pembangunan telah menjadi sauh secara kolektif untuk menjalin kerjasama dengan semua rakan strategik dan pihak berkepentingan untuk berkongsi pengetahuan dan pandangan mengenai isu-isu berkaitan pembinaan dan memastikan proses bangunan sesuai dengan garis panduan.

Kepelbagaian pakar dalam mesyuarat ini jelas Yang Berhormat akan menyumbang kepada idea inovatif yang akan membantu meningkatkan kemajuan negara dalam industri pembinaan.

"Terdapat banyak aspek dalam industri pembinaan yang membentuk bangunan yang kita reka bentuk dan membina. Aspek yang paling penting ialah keselamatan, kesihatan dan keselamatan setiap bangunan, terutama bangunan awam seperti sekolah dan institusi pendidikan untuk melakukan usaha wajar mereka untuk memastikan pembinaan bangunan mematuhi Peraturan Kawalan Bangunan dan keselamatan dan kesihatan orang awam adalah keutamaan.

Sebagai pemain utama dalam industri, kami tidak akan mengambilnya dengan ringan dan sepatutnya saling tampil dengan cara dan strategi untuk menjadi lebih cekap dan rasional dalam meningkatkan perkhidmatan kami kepada pelanggan. Kami sentiasa perlu mengukuhkan dan menyelaraskan garis panduan bangunan kami, menjadikannya mudah disesuaikan ia adalah salah satu alat yang kita rujuk ketika mengendalikan proses bangunan. Kita tidak akan berkompromi keselamatan dan keselamatan bangunan, kerana ia adalah salah satu komponen penting, sama ada rumah untuk keluarga kita, kompleks membeli-belah tarikan atau sekolah untuk anak-anak kita," ujar Yang Berhormat.

Yang Berhormat seterusnya menekankan bahawa kementeriannya sedang aktif membina usaha untuk menyampaikan keutamaan strategik di mana perubahan asas diperlukan dan cara industri pembinaan beroperasi.

Jelas Yang Berhormat, matlamat pertama hala tuju strategiknya adalah untuk mencapai tadbir urus yang berkesan mengenai dasar dan garis panduan industri dalam persediaan untuk keadaan pasaran dan teknologi yang sentiasa berubah, sama ada dalam ekonomi serantau dan global. Inisiatif yang diuruskan secara aktif adalah penjajaran dasar dan peraturan untuk meningkatkan tadbir urus, keberkesanan kos projek yang dilaksanakan dalam jangka masa yang munasabah dan memperkukuhkan proses dan prosedur keperluan Permit Pendudukan (OP) sebelum ia boleh dikeluarkan atau diberikan kepada pelanggan atau pemilik bangunan.

Yang Berhormat menambah, matlamat kedua adalah untuk mengoptimumkan pembinaan kapasiti sumber manusia dan membangunkan kontraktor tempatan melalui penglibatan pihak berkepentingan dan menyediakan rangka kerja untuk menyokong penyertaan tempatan. Inisiatif yang sedang dilaksanakan adalah dengan menyokong pembangunan perniagaan tempatan dalam kandungan tempatan dan meningkatkan tahap kemahiran tenaga kerja pembinaan melalui pendidikan dan latihan.

Kementerian Pembangunan katanya juga telah mengemukakan program tindakannya untuk mengkaji semula yang ada dan untuk membangunkan garis panduan dan prosedur pembinaan yang berkaitan selain akan menggalakkan pembangunan syarikat pembinaan dan tenaga kerja tempatan melalui penyertaan.

Yang Berhormat turut menekankan mengenai masalah pengangguran belia yang berkaitan dengan cabaran dalam industri pembinaan dan berharap dapat menangani masalah ini dengan semangat positif.

"Cabaran kritikal yang dibawa kepada kita, tidak boleh diserang sendiri dalam industri pembinaan, terutamanya ke arah mencapai hasil yang sesuai selaras dengan keperluan Revolusi Perindustrian Ketiga (IR 4.0). Mewujudkan ekonomi moden dan digital di Brunei memerlukan membina pekerjaan, meningkatkan kemahiran, meningkatkan semula dan menjana pertumbuhan ekonomi memerlukan pembangunan dan pemantauan bandar-bandar kami. Profesional dari semua rakan kongsi strategik swasta dan awam dalam sektor pembinaan adalah jantung transformasi ini yang sedang dijalankan oleh Brunei.

Contohnya, bimbingan harus digalakkan dengan lebih meluas – keyakinan dan motivasi dapat melakukan keajaiban untuk minda dan semangat mereka, yang mempengaruhi kebolehpasaran mereka. Syarikat, kumpulan komuniti dan sukarelawan individu akan terlibat dan mengeluarkan semua kemungkinan berhubung dengan pencari kerja dengan menyediakan mentor dan perantisan, membina konsep 'inkubator bakat' untuk latar belakang dan kemahiran yang berbeza-beza. Ini akan membantu meningkatkan perniagaan dan memberi belia-belia kami rasa tanggungjawab dan tujuan serta lebih banyak laluan ke tempat kerja membantu memastikan golongan muda kita mempunyai kemahiran yang mereka perlukan untuk masuk ke dalam kerja, dan untuk memastikan majikan dan pekerja Brunei berada dalam kedudukan yang baik untuk menyesuaikan diri dengan tempat kerja masa depan," tegas Menteri Pembangunan.

Di bawah Rangka Kerja Pembangunan Perniagaan Tempatan Kementerian Pembangunan, tambahnya, keutamaan ialah Kepemilikan Tempatan, Pengutamaan Perniagaan Tempatan dan Penggajian Tempatan.

Di bawah keutamaan ini, Yang Berhormat berkata, objektif kementerian adalah untuk mengenal pasti penyelesaian dasar yang akan memajukan agendanya. Ini menyumbang kepada pemudah cara pemboleh ubah prosedur untuk perniagaan tempatan untuk dianugerahkan projek-projek di kementerian dan untuk mengenal pasti peluang pekerjaan yang kritikal dan berdaya maju bagi penduduk tempatan yang akan digunakan.

Sumber: Pelita Brunei.

Attachments